Privacy policy

Contactgegevens:


Kitchen of Til
Terninckstraat 13 bus 205 - 2000 Antwerpen
info@kitchenoftil.com
+32 478036616

BE 0761 756 044

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Kitchen of Til respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.  

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden om de verwerking van uw bestelling correct uit te voeren en het versturen van nieuwsbrieven. Bij vragen, kan je altijd contact opnemen via info@kitchenoftil.om 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kitchen of Til, Heidebadlaan 34, 2900 Schoten, info@kitchenoftil.com  kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Bij vragen, kan je altijd contact opnemen via info@kitchenoftil.om