Privacy Policy

Contactgegevens:


Kitchen of Til
Terninckstraat 13/205 2000 Antwerpen 
info@kitchenoftil.com
+32 478036616

BE0761 756 044

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Kitchen of Til respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.  

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden om de verwerking van uw bestelling correct uit te voeren en het versturen van nieuwsbrieven. Bij vragen, kan je altijd contact opnemen via info@kitchenoftil.om 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kitchen of Til, Terninckstraat 13/205 2000 Antwerpen. Info@kitchenoftil.com  kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.